top of page
IMG_0891-scaled.jpg

Adviezen

Hieronder kun je alle adviezen lezen die wij hebben geschreven!

Recente Adviezen

wmo.png

01

Advies WMO Indicaties voor Onbepaalde Tijd

In de gemeente Rhenen zijn Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd niet expliciet in de beleidsregels is opgenomen, wat leidt tot onnodige herindicaties en stress bij burgers en jongeren met langdurige beperkingen. De Jongerenraad adviseert het college om indicaties voor onbepaalde tijd mogelijk te maken bij levenslange beperkingen, in overleg te gaan met de doelgroep, en de verordening aan te passen. Dit sluit aan bij een nationale trend, waarbij gemeenten zoals Maastricht, Utrecht, en Rotterdam al zijn overgestapt op een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd.

Screenshot 2023-07-04 114429.png

02

Advies Visie Sociaal Domein

Als Jongerenraad zijn we positief over de Visie op Sociaal Rhenen 2030, omdat het knelpunten benoemt en richting geeft aan besluitvorming. Echter, we zijn van mening dat de visie te veel gericht is op ouderen en te weinig aandacht besteedt aan de jeugd. We hebben verbeterpunten geïdentificeerd, zoals het uitbreiden van levensloopbestendige woningen voor mensen van alle leeftijden met fysieke beperkingen. We vinden het belangrijk dat de visie ook een aanpak voor eenzaamheid onder jongeren biedt en dat er meer focus komt op voorzieningen en ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarnaast stellen we voor om de herinrichting van speeltuinen aan te passen aan de behoeften van de 10+ jeugd, inclusief kinderen met een beperking. Het openbaar vervoer moet als essentieel worden beschouwd en verdient meer aandacht, met mogelijke lobby voor het herstellen van nachtbussen en behoud van busstations.

Oude Adviezen

Screenshot 2023-07-04 113141.png

Advies

Pannakooi Lijsterberg

Als Jongerenraad zijn we de straat opgegaan om te vragen wat jongeren willen veranderen in onze gemeente Rhenen. Verlichting bij de pannakooi op de Lijsterberg was het meest genoemde verzoek. Momenteel moeten voetbalwedstrijden in de kooi stoppen zodra het donker wordt, omdat het moeilijk is om de bal en medespelers te zien. Dit belemmert sportactiviteiten en leidt tot verveling. Bovendien maakt het gebrek aan verlichting de plek minder uitnodigend en ontbreekt het gevoel van sociale veiligheid 's avonds. We adviseren sterk de installatie van buitenverlichting met bewegingssensoren. Dit zou sporten in de avond mogelijk maken en de sociale veiligheid vergroten. Enkele bewoners hebben suggesties gedaan, zoals het uitschakelen van de verlichting om 21.00 uur of het gebruik van de verlichting van de nabijgelegen parkeergarage. We laten het aan de gemeente over om deze suggesties te overwegen.

Logo_JRR_edited.png

Advies

Cultuur Rhenen

Als Jongerenraad hebben we input gegeven voor de nieuwe cultuurnota van de gemeente Rhenen. We hebben verschillende suggesties gedaan om de culturele agenda te verrijken en jongeren aan te trekken. Onze ideeën omvatten het organiseren van workshops over onderwerpen zoals hiphop/rap, freerunning, graffiti, voetbal, fotografie en zumba in de Westpoort of de Talenthouses. We stellen ook voor om cultuurroutes te ontwikkelen die langs historische en culturele bezienswaardigheden leiden, een straatkunstfestival te organiseren, gezinsactiviteiten binnen kerken te faciliteren, bekende DJ's uit te nodigen op evenementen, een City Run of Color Run te houden en een eendaags kinderfestival op te zetten. Deze initiatieven zouden de culturele ervaring in Rhenen versterken en jongeren betrekken.

Screenshot 2023-07-04 114158.png

Advies

Passantenhaven en Omgeving

Dit advies beschrijft de plannen voor vernieuwing van de passantenhaven en omgeving in Rhenen. Wij zijn van mening dat de vernieuwing nodig is om de stad aantrekkelijk te maken voor jongeren en de vergrijzing tegen te gaan. Wij pleiten voor uitbreiding van het strandje om de drukte te verminderen en het strand aantrekkelijker te maken. Ook stellen we voor om een volleybalnet op het strand te plaatsen en zijn we tegen de komst van een vissteiger bij het strandje vanwege veiligheidsredenen. Verder adviseren we om betere en uitnodigende zitbanken te plaatsen en de verkeerssituatie rond de Veerweg te verbeteren. Ten slotte zien we kansen voor ondernemers en pleiten we voor een grotere passantenhaven, camping en boothelling.

Studietoeslag-verhoogd-Euro-FB.jpg

Advies

Studietoeslag

Als Jongerenraad hebben we een advies geschreven over de Concept Beleidsregel en communicatieplan met betrekking tot de Verordening individuele studietoeslag. Over het algemeen beoordelen we de concept beleidsregel positief, maar we merken op dat de bureaucratische taal en de lengte van het document minder toegankelijk zijn voor jongeren. We ondersteunen het gebruik van landelijke normbedragen voor de individuele studietoeslag en vinden het belangrijk om de kosten van het medisch onderzoek voor belanghebbenden te beperken. We stellen voor dat de gemeente financiële hulp biedt aan belanghebbenden die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Wat betreft het communicatieplan, raden we aan om de doelgroep via social media te bereiken en duidelijkheid te verschaffen over de bedragen en aanvraagprocedures op de website. Het samenwerken met scholen en universiteiten is ook een effectieve manier om de doelgroep te bereiken.

31b44329-ce03-4af0-9ba8-3a64e8d7ab1c_thumb1024.jpg

Advies

Woningvisie

Als Jongerenraad hebben we geconstateerd dat jongeren en starters met lage en midden/lage inkomens niet zijn meegenomen in het lokale beleid van de gemeente Rhenen, waardoor er in de afgelopen vijf jaar vrijwel niets of veel te weinig is bijgebouwd voor deze groep. Dit heeft geleid tot een nijpend tekort aan huurwoningen en starterswoningen, waardoor jongeren weinig kans hebben op een woning in hun eigen omgeving. We adviseren om mogelijkheden voor kamerhuur te ontwikkelen, scheefgroei te voorkomen, regels rondom parkeren te versoepelen, samen te werken met lokale ontwikkelaars, multifunctionele woningen te bouwen en lokale starters voorrang te geven op de huizenmarkt. We begrijpen dat we beperkte kennis hebben, maar we hopen dat door te focussen op deze punten de woningcrisis kan worden aangepakt met lokale oplossingen.

Screenshot 2023-07-04 115414.png

Advies

Studieplekken

Dit advies richt zich op het vinden van de beste studieplekken in Rhenen voor studenten en scholieren. Het benadrukt de eisen en pluspunten van een studieplek buitenshuis en bevat een beoordeling van bezochte studieplekken. Het advies suggereert oplossingen, zoals het inrichten van meer studieplekken buiten het centrum, het onderhandelen over studentenkortingen en het
faciliteren van studieruimte in het gemeentehuis. Ook hebben wij een persoonlijke top 5 opgesteld van best (mogelijke) studieplekken in Rhenen.

Screenshot 2023-07-04 115611.png

Advies

Recreatie langs de Rijn

Op mooie dagen komen veel mensen naar de natuurgebieden in Rhenen om te genieten. Het probleem is dat het Rijnpad momenteel niet aantrekkelijk is. Er zijn conflicterende gebruikers, zoals wandelaars en fietsers, geen bankjes of ontmoetingsplekken, veel hondenpoep en een slechte kwaliteit van het pad. Toch heeft het pad veel potentie met zijn strategische ligging en mooie omgeving. Het zou een sportroute, recreatieroute, culturele en historische route kunnen worden. We hebben inspiratie opgedaan van andere plekken zoals de kade van de Seine in Parijs, het stadsstrand in Veenendaal en de NDSM-werf in Amsterdam. Het pad heeft dringend verbeteringen nodig en we hopen dat het op de agenda staat van het college om aangepakt te worden. 

bottom of page